Disclaimer

De informatie op deze website is copyright van de beheerders en (anonieme) bijdragers van apostelkinderen.nl. Het overnemen van de teksten op deze website voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan onder bronvermelding. Illustraties, grafisch materiaal, woord- en/of beeldmerken mogen alleen worden overgenomen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een van de beheerders van apostelkinderen.nl.


Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie op zijn websites. Toch kan deze website onjuistheden, onvolkomenheden of technische gebreken bevatten. De beheerders aanvaarden geen aansprakelijkheid voor (materiële of immateriële) schade als gevolg van eventuele onjuistheden, onvolkomenheden of gebreken, noch voor problemen die voortkomen uit het gebruik of verspreiden van de informatie.


U kunt eventuele vragen of opmerkingen mailen aan info@apostelkinderen.nl