Categorie archieven: Analyse

Uit!

Vanaf vandaag is het boek ‘Op het tapijt gebracht’ verkrijgbaar bij oa Bol en Amazon, maar ook gewoon bij uw plaatselijke boekhandel. Wij hebben het nog niet gelezen, maar we zijn benieuwd.

https://www.bol.com/nl/nl/p/op-het-tapijt-gebracht/9300000044039995/?promo=home_818_recentbekeken-MCM-slot_D99_product_0_&bltgh=jSDrEJMzUQavpZrWHrhNvg.3_pJ8D2syneUNSXEiOnFpExA_0_1.2.ProductImage

Apostolisch Spiergeheugen

Op sociale media verscheen afgelopen week onderstaand stuk van filosoof Robin Ruben Brouwer, die in 1993 het Apostolisch Genootschap verliet. Toch heeft het Genootschap hem nooit helemaal losgelaten.

Hij deed uitvoerig onderzoek naar het genootschap en schreef in de loop der jaren verschillende analyses, waarover later meer.

In mei 2020, kort na het verschijnen van Apostelkind van Renske Doorenspleet, schreef hij het stuk dat we hier plaatsen. Het is duidelijk dat het boek hem bijzonder had getroffen, en nog verder aan het denken had gezet.

Kort daarna is hij helaas overleden, maar wat een nalatenschap…

Lees verder Apostolisch Spiergeheugen

Het Meldpunt III

In december 2020 werd naar aanleiding van de vele reacties die Apostelkind had losgemaakt een meldpunt ingericht door het Apostolisch Genootschap.

Eerder deze week plaatsten we al een kritische open brief. Vandaag mogen we een messcherpe analyse plaatsen van een andere direct-betrokkene. Onderstaande analyse is ook aan Bert Wiegman gezonden.

Lees verder Het Meldpunt III

Kroniek van een ontspoord en sektarisch genootschap

Nu 2021 is aangebroken is het tijd om ook op deze plek de balans op te maken. Dat zullen we de komende periode doen met verschillende stukken, waarvan dit het eerste is.

Na het verschijnen van Apostelkind van Renske Doorenspleet en de aanhoudende media-aandacht (klik hier voor een uitvoerige lijst), ontstonden diverse Facebookgroepen waarin vele honderden ex-leden met elkaar in gesprek gingen. Samen met Nieuw Licht op Oude Wegen van lid Berry Brand en de verhalen op deze website vormden ze de bronnen voor het stuk waarin ex-lid Jack van Splunter zijn visie op het Apostolisch Genootschap uiteenzet.

Lees verder Kroniek van een ontspoord en sektarisch genootschap

Wie niet voor ons is, is tegen ons?


Op de aan de Van Oosbreestichting en het Apostolisch Genootschap gelieerde website ‘Op De Keper Beschouwd’ geeft redactielid Rob Tijdeman zijn kritische visie op de reacties van ex-leden van het apostolisch genootschap die het boek ‘Apostelkind’ van R. Doorenspleet opvolgden.

Alhoewel Tijdeman in het stuk op onderdelen een eerlijk en integer overzicht geeft van de huidige stand van zaken, roept het ook nogal wat vragen op. Zonder volledig te willen zijn, wordt een aantal van deze vragen in het onderstaande besproken.

Lees verder Wie niet voor ons is, is tegen ons?

‘De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apgen’

(De auteur is bekend bij de redactie)

Dit stuk over de banden tussen het ApGen en de Van Oosbreestichting verscheen naar aanleiding van het interview van Arjan en Marjoleine Bosch met het Reformatorisch Dagblad van 10 september jongstleden.

Lees verder ‘De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apgen’

Transparantie

Het Apostolisch Genootschap kwam op 1 september jongstleden met de voorlopige uitkomsten van de Dialoogbijeenkomsten naar buiten. Een rommelig proces dat elke transparantie miste en waarbij er allerlei dingen gebeurden die – wederom – het vertrouwen tussen ex-apostolischen en de leiding van het genootschap beschadigden.

Een ex-apostelkind moest daarbij denken aan het volgende citaat:

“But the plans were on display…”
“On display? I eventually had to go down to the cellar to find them.”
“That’s the display department.”
“With a flashlight.”
“Ah, well, the lights had probably gone.”
“So had the stairs.”
“But look, you found the notice, didn’t you?”
“Yes,” said Arthur, “yes I did. It was on display in the bottom of a locked filing cabinet stuck in a disused lavatory with a sign on the door saying ‘Beware of the Leopard.”

― Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy