Over ons

Wij zijn een aantal betrokken en gemotiveerde ex-apostolischen, die vinden dat er recht moet worden gedaan aan de waarheid.

Sektarische beweging

Namelijk dat het Apostolisch Genootschap in ieder geval in de jaren 70-80-90 een sektarische geloofsbeweging was, waarin persoonlijke vrijheden sterk werden ingeperkt, kinderen geïndoctrineerd werden met ideeën die hun ontwikkeling lang niet altijd ten goede kwamen, en waarin één man, die zichzelf de Mond Gods noemde, samen met een select groepje mannen om hem heen de scepter zwaaide.

Apostel Slok pleegt plagiaat

De Apostel zou de de ’tijdovereenkomstige Christus’ zijn. Zo stond in een lied waarin de Apostel bezongen werd, het volgende stuk tekst: “Al wat God mij heeft te zeggen, komt slechts uit Uw denken voort”. De gedachten van de Apostel werden aan de volgelingen gepresenteerd als zijnde uniek en oorspronkelijk. Maar Edward Niessen ontdekte in 1980 dat Apostel Slok SR niet vies was van een beetje leentjebuur: Hij plagieerde vrij structureel uit het werk van Psychiater Schuurman. De ontdekking is in 2003 en 2004 onder de aandacht gebracht van de Apostel van dat moment; Riemers. Maar die heeft daar niets mee gedaan.

Het boek ‘Apostelkind’

in 2020 verscheen Apostelkind van dr. Renske Doorenspleet, waarin ze de geschiedenis van het Apostolisch Genootschap nauwkeurig beschreef, en die paarde aan feiten en ervaringen uit haar eigen jeugd. Sinds de publicatie verschijnen er regelmatig krantenartikelen over de geschiedenis van het Apostolisch Genootschap, en zijn er op sociale media duizenden reacties geplaatst van ex-apostolischen die zich in het boek herkennen.

Kronkelen, maar niet erkennen

Sinds eind april worstelt het Apostolisch Genootschap openlijk met het verleden en communiceert het nogal dubieus over het verleden en de gesprekken met ex-leden. Het lijkt erop dat het Genootschap probeert het imago van humanisten met compassie vol te houden.

Maar van erkenning van de aard en reikwijdte van wat er decennialang aan de hand was binnen het Apostolisch Genootschap is nog geen sprake.

Het wordt hoog tijd dat die er komt.

Voor krantenartikelen en overige publicaties over Apostelkind: https://www.uitgeverijbalans.nl/boeken/apostelkind/