Artikel RD 10 september 2020

Op donderdag 10 september 2020 verscheen er opnieuw een kritisch stuk in het Reformatorisch Dagblad.

Het is een interview met Marjoleine en Arjan Bosch, en ook het verloop van de Dialoogbijeenkomsten komt uitgebreid aan bod.


https://www.rd.nl/kerk-religie/oud-apostelkinderen-hunkeren-naar-erkenning-1.1693782

Arjan Bosch heeft de gang van zaken rondom het artikel toegelicht in het volgende stuk.

~~~

Een interview voor de krant

Op 10 september verscheen in het RD dan eindelijk het interview met Marjoleine en mij, naar aanleiding van de uitkomsten uit de dialoogbijeenkomsten. Al niet zo lang na de bijeenkomst waar ik bij was, op 22 juni, had ik contact met deze krant. Ze hadden een prima artikel geplaatst dat de bijeenkomsten gehouden zouden worden, waarin de probleemstelling helder verwoord was. Bovendien was er ook nadrukkelijk aandacht voor het boek van Renske Doorenspleet geweest. Omdat ik persoonlijk een van de journalisten van het RD ken, vroeg ik of er eventueel belangstelling zou zijn voor een vervolgartikel. En dat bleek het geval. Er werd een afspraak gemaakt voor kort voor de vakantieperiode in juli, omdat het ApGen desgevraagd had aangegeven dan uiterlijk met een reactie te komen.

Maar zo gestroomlijnd bleek het allemaal niet te lopen. Er was nogal sprake van vertraging. Het bleek al snel dat pas na de vakantie er echt een inhoudelijke reactie zou komen. Dialogue gaf aan het nog niet allemaal verwerkt te hebben, en bovendien zou er in september nog een extra bijeenkomst georganiseerd worden. Allemaal niet volgens afspraak, maar wel plausibel. Totdat het ApGen out-of-the-blue ineens met een persverklaring kwam, waarin al wel vast gereageerd werd op de geuite kritiek. Het was het begin van een ongelooflijk circus, waarbij verklaringen voortdurend verduidelijkt, aangepast en teruggetrokken werden. De publieke opinie beïnvloeden ten faveure van het ApGen bleek prioriteit te krijgen boven zorgvuldigheid en eerlijkheid.

Was ik aanvankelijk na 22 juni nog gematigd positief over de bijeenkomst – met name Bert Wiegman had veel geluisterd en hoopvolle uitspraken en toezeggingen gedaan -, dat optimistische verdween daarna als sneeuw voor de zon. Net zoals bij het NRC interview met Renske probeerde het ApGende regie stevig in handen te nemen, en kritiek te pareren met een ogenschijnlijk nederige houding, vol transparantie en oprechtheid. 

Het zou een knappe prestatie van hen zijn, als ze daarin zouden slagen, als alle details zichtbaar en controleerbaar zouden zijn. En dus was hun doelstelling steevast feiten tot meningen te bombarderen, structurele fouten in het systeem van het ApGen van de jaren 70 t/m 90 als losse incidenten te kwalificeren, en de geloofwaardigheid van mensen, die zich lieten horen, onderuit te halen.

Maar waarom zou dat nodig zijn? Dat is niet 100% duidelijk, maar waarschijnlijk is er sprake van verdeeldheid in de leiding in Baarn. Daar waar aan de ene kant welwillend gesprekken worden opgestart en pijnlijke uitkomsten van de gesprekken onverkort – zij het warrig en zonder conclusies – op de eigen website worden geplaatst, pogen haviken aan de andere kant de eigen geschiedenis en reputatie koste wat het kost hoog te houden. Zo werd het artikel van André Meester als enige artikel op een apostolische website geplaatst, waarin vol de confrontatie met Renske en de “beweging” rondom haar werd gezocht. Dit artikel is er natuurlijk niet per ongeluk tussendoor geslipt. Mochten Wiegman en Viola Lindenboom er al niet in gekend zijn, dan is op zijn minst erg opmerkelijk dat er zo absurd weinig regie op zo’n gevoelig onderwerp blijkt te zijn, terwijl op alle andere fronten in de media die controle wel aanwezig blijkt.

Ik heb het aan den lijve ondervonden rond de publicatie van ons interview. De journaliste was ruim twee uur bij ons en heeft heel veel opgeschreven. Niet alles kon meegenomen worden in het artikel. Anders zou het te veel plaats innemen. Zo ontbreekt uiteindelijk onze verbijstering over het idioot hoge eigen vermogen van het ApGen van ruim € 400.000.000, en nog wat andere op zich belangrijke zaken. Keuzes van de journaliste. Maar in de reactie van het ApGen en Dialogue werden ook eisen gesteld. Zo mocht de Van Oosbreestichtingniet worden genoemd en moesten mijn “suggesties” met betrekking tot het niet onafhankelijk zijn van Dialogue ten opzichte van de apostolische deelnemers aan de bijeenkomsten uit het artikel. Gelukkig hield de journaliste haar poot stijf en kwamen die zaken wel gewoon in de krant. 

Wel slaagden ze erin met succes te eisen, dat de namen van Rob Groen en Lily Delwel, die namens het ApGen de dialoogbijeenkomsten bijwoonden, uit de tekst verdwenen. Het resultaat was nu een aantal vreemd lopende zinnen met omschrijvingen van mensen. Het RD durfde het niet aan omde namen te laten staan, omdat er met juridische maatregelen werd gedreigd. Ik snap wel waarom dat zo belangrijk voor het ApGen en Dialogue is. In de reactie op het artikel geven Viola Lindenboom (ApGen) en Katja Burley (Dialogue) aan, dat er totaal geen afhankelijkheid in het spel is. 

Mochten de namen van Elodie Carmiggelt, Lily Delwel en Rob Groen door lezers gegoogled worden, dan was eenvoudig vast te stellen dat deze mensen heel duidelijke connecties met elkaar hebben. Voor de duidelijkheid nog een keer: Rob Groen heeft, in zijn bedrijf Belbin, Elodie Carmiggelt (Dialogue) een training gegeven, waardoor zij nu gecertificeerd Teamrolltrainer is volgens de theorie van Belbin. Lily Delwel volgde in 2017-2018 juist een Mediation training bij Dialogue. Relaties dus twee kanten op, bij twee van de drie vertegenwoordigers namens het ApGen op 22 juni. En voor wie denkt dat dit nog niet genoeg “toeval” is. De al eerder genoemde André Meester is de naaste compagnon van Rob Groen bij Belbin…

Zie www.belbin.nl/over-ons

Ja, toen mij dit allemaal duidelijk werd, er in de media voortdurend tegenstrijdige berichten werden verspreid, en wij maar moesten wachten op een officiële reactie, toen vond ik het welletjes en schreef een uitgebreide mail naar Dialogue en Bert Wiegman. Van Dialogue kwam er reactie, maar in Berg en Dal bleef het stil. Muisstil. Vreemd genoeg stuurde de persoonlijke assistente me in augustus nog wel een mail met de vraag of ze eigenlijk wel gereageerd hadden… Kennelijk was de map “Verzonden items” gewist. Ik heb maar vriendelijk gereageerd, dat ik nog in afwachting was.

In de week voor de plaatsing gebeurde er ineens van alles. Eerst wilden Elodie en Ellen van Dialogue graag een gesprek met mij via Zoom vanwege mijn kritiek op hun vermeende onafhankelijkheid. Een gesprek dat ook plaats vond en ruim anderhalf uur duurde. Bottom line was, dat ze graag zagen dat ik mijn kritiek terugtrok, aangezien ze juist een heel kritisch rapport hadden opgesteld. Dat kon toch geen product van oneerlijkheid zijn? Bovendien kenden de betrokkenen elkaar maar vaag (?), en wisten zij bij de trainingen niet eens dat Lily en Rob apostolisch waren. Dus dat maakte toch niets uit. Daarom hebben ze het ook niet vermeld. Omdat het geen rol heeft gespeeld. Dat je daarmee juist de schijn van het tegenovergestelde opwekt, daar waren ze het niet mee eens. Zo bereikten ze niet het gewenste doel. Wel bedankte ik hun voor de moeite die ze hadden genomen contact op te nemen, anders dan Bert Wiegman op wie ik nog steeds wachtte.

Je raadt het al. Om pakweg 21:40 uur besloten we de Zoom-meeting en op 22:05 uur kreeg ik een mail van Bert Wiegman, met de vraag of hij me de volgende dag mocht bellen. Een sterk staaltje toeval opnieuw. 

De dag erop hebben we inderdaad uitgebreid met elkaar gesproken. Het was geen onplezierig gesprek. Daar is Bert Wiegman ook de persoon niet naar. Wel voelde het als een grote poging sympathie te winnen, de angel uit de weerstand bij mij te halen, en informatie over het “verzet” te vergaren. Het leverde, denk ik, voor beide partijen niet veel op. Wel gaf ik aan dat er inmiddels een interview was afgenomen met ons, dat niet vleiend was voor het ApGen. Hij zei dat hij dat jammer vond en dat hij graag met een dialoog verder zou gaan in plaats van stukken om elkaar aan te vallen. Begrijpelijk, maar de sleutel van de oplossing zit alleen aan de zijde van het Genootschap.

Het is afwachten waarmee het ApGen nu gaat komen. Gezien alles wat ik inmiddels heb meegemaakt in de afgelopen vijf maanden, verwacht ik er niet veel van. Halve losse erkenning van incidentele fouten van vroeger. Een wetenschappelijk onderzoek, dat jaren zal duren, waarvan de uitkomst nu al vastgesteld kan worden, als het al oprecht gebeurt.

Een mogelijke naamswijziging, waar hier en daar al op gehint wordt, en die gezien alle aan het ApGen gelieerde groepjes als Iederal, misschien wel voor de hand ligt. Alles om aan het zwaard van Damocles te ontkomen. Het zwaard, door Van Oosbree en Slok ooit opgehangen, omdat het zo imposant en doeltreffend bleek, zou anders zo maar echt doel kunnen treffen: recht in het hart van het ApGen. Het Genootschap waar mijn familie elke dag uit en voor leefde. Waar alles van in het teken stond, toen ik jong was. Daarom verheug ik me niet op die dag, maar hoop ik nog altijd op een echte oplossing. Waar we dit allemaal uiteindelijk echt kunnen afsluiten. In waarheid. Zonder rancune. Laten we ons dan ook allemaal samen blijven inspannen om uit deze impasse te komen.           

Arjan Bosch                        

28 reacties op “Artikel RD 10 september 2020

 1. Veel respect voor Arjan Bosch en zijn vasthoudendheid, integriteit en het vermogen om op een gezamenlijke oplossing te blijven hopen. Voor het overige: diepe, diepe zucht.

 2. Ik vind het erg prettig om dit soort achtergrond informatie te lezen. Hoe dat soort dingen “achter de schermen” gaan had ik geen duidelijk idee van.
  Niets verbaast me van wat je schrijft, wat op zich ook al wat zegt. Dank je voor je verhaal!

 3. De WAARDE van de kern in het heden :

  Is het genootschap van nu Apostólisch ?

  Stelde apostel L. Slok zich op als koning in het eisen van overgave van de leden ?

  https://cip.nl/74772-waarom-een-apostolisch-fundament-onder-de-eenheid-van-de-kerk-nodig-is-CIP.nl

  [ 23 – 7 – 2019 Christian Kwakernaak ]

  Vroeger zongen we óver de Apostel :

  “Ik heb de volheid Gods ontmoet” …

  Zo streng werden wij vroeger opgevoed.

  En dàt komt dus mogelijk doordat aldus dit artikel, getal zes [ mens ] plááts moet gaan maken voor het heilig getal zeven :
  [ Gods volheid ] …

  Zodat het geen ‘werk van mensen’ blijft.

 4. Geweldig dat je dit hier deelt, Arjan! En we zien nu hoe de kat in het nauw, rare sprongen maakt als gevolg van jouw inzet. Dank je wel!

 5. Bedankt voor alle energie en moeite die je hier in hebt gestoken.

  Ik deel je hoop dat we het ooit allemaal echt kunnen afsluiten. Dat we – allemaal – eerlijk en open kunnen vertellen wat er gebeurd is. Dat de verhalen van Apostelkinderen niet langer worden verzwegen. Ze kunnen nu al gedeeld worden op deze pagina of in een van de facebookgroepen. Geweldig.

  De sleutel ligt inderdaad bij het Apostolisch Genootschap zelf. Zijn alle slogans zoals compassie, in liefde werken aan een menswaardige wereld, duurzaamheid etc. slechts mooie marketingwoorden? Of betekent het ook iets in de praktijk? Dan zullen de acties vanuit Baarn van toon moeten veranderen. Juridische dreigementen zijn geen teken van compassie!

  We denken aan je Arjan!

 6. Mooi uiteengezet Arjan. Chapeau. Zelf moet ik eerlijk toegeven dat ik totaal geen vertrouwen meer heb in de eerlijke behandeling van deze kwestie door het Apostolisch Genootschap. De ene, na de andere leugen komt boven water. Belangenverstrengelingen, ga zo maar door. Ik voel me bedonderd door deze club mensen en denk daarbij aan de vele lieve, trouwe mensen die werkelijk alles voor hun Apostel over hadden, op velerlei fronten. De 10% aanbieding, de altijd weer extra aanbiedingen waar broeders in mijn omgeving een extra nachtje voor werkten in de haven. De vele avonden weg. Mijn vader b.v. was elke avond voor het werk in touw, gezinsbezoek etc. Hier moet ruchtbaarheid aan gegeven worden.

  1. ….toen wij vriendelijk maar concreet aan het Apostolische adres benoemden, dat er weleens eerder publiekelijk genoemd had mogen worden, dat de financiële reserves op een bepaald moment toch wel meer dan genoeg waren, maar er nooit op de rem werd getrapt door het bestuur met het schenken van de ”liefdesaanbiedingen”, was het antwoord, dat men ook echt héél erg dankbaar was met alle vermogensopbouw, die tot in de eindeloze miljoenen is opgebouwd.

   Dat men dankbaar is met alle inzet van alle mensen die keihard werkten om hun schamele centen in witgepapierde bundeltjes in de buidel te sprokkelen, dat geloof ik. Dat men van hogeraf op de rem had moeten trappen met de waanzinnige giften, werd even opzij geschoven.

   Er wordt helaas áltijd gefocust op randzaken, en afgeleid van de kern, in plaats van concrete erkenning van wat we als ex-leden simpelweg vragen…..

   1. Heb jij er dan ook zoveel moeite mee dat een fulltime dominee gemiddeld 50.000 tot 80.000 euro opstrijkt voor zijn diensten ieder jaar? Iets wat door plaatselijke kerken (en leden) zelf betaald moet worden? Als dit niet geregeld is via een vorm van kerkbelasting als verplichting.

    Daarnaast bemerk ik niet dat je weet hoe je financieel vermogen kan laten groeien. Uit de jaarverslagen blijkt dat, op de begin jaren na, de opbrengsten van de liefdesaanbieding, nooit de exploitatiekosten en/of de inflatie hebben kunnen dragen. Vooral legaten en goed financieel beheer hebben tot dit bedrag geresulteerd.

    1. Heb jij al eens berekend wat de gemiddelde medewerker van het ApGen verdient? Is niet moeilijk. Bedragen en aantal mensen staan in het jaarverslag. Spoiler-alert: heel veel dikbetaalde banen. Of wat dacht je van de bedragen die gaan naar campagnes voor satelliet-organisaties als Iederal?

    2. Nee, ik heb er geen moeite mee dat een universitair geschoolde theoloog, met meer werkuren per week dan jij en ik ook ooit maken, met instemming van een gemeente, en met een financiële verantwoording, worden ingehuurd voor zo’n salaris.
     Als mijn kerkelijke gemeente een eigen vermogen zou hebben van ruim € 30.000 per lid, en dat zelf alleen een reden tot dankbaarheid zou noemen, zou ik wel pissed zijn.
     En dan nota bene ook nog met een ANBI-status. Alleen financieel al is het een schande.

     1. Is jullie stelling dan niet wat hypocriet? Dus als iemand ‘geschoold’ is (door eigen opgerichte ‘universiteiten’) dan mag mag het wel? Voor zover ik kan inschatten is dit van toepassing voor alle medewerkers die in dienst zijn van het AG, ze hebben allemaal een opleiding binnen hun vakgebied gedaan. Dat ze marktconform verdienen klopt ook. Of ze allemaal even bekwaam zijn laat ik in het midden.

      Dan de kosten van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Gemiddeld salaris 55.000 euro per dominee (bijna 2x modaal) verdeeld over 270 kerken gereformeerd vrijgemaakt met fte van 0,7 fte per kerk (kan nergens vinden wat werkelijke verdeling is) = 10,4M euro (!) per jaar. Daarnaast blijkt uit jaarverslag 2017 dat overige lasten bijna 2,3 M bedragen met indirecte personeelskosten + ondersteuning van 0,6 M. Maakt een totale personele kostenpost van circa 13,3M. Dan reken ik nog niet eens kosten aan kerkgebouwen of afschrijvingen e.d. mee. Geen wonder dat jullie geen eigen vermogen opbouwen dat is meer dan de financiële baten van AG per jaar door financieel beheer (circa 12M). Wie zonder zonde is…

    3. Rogier, je vergelijkt de GKV, om maar een kerkgenootschap te noemen, wij zijn CGK. Met 13 miljoen aan personeelskosten. Ruim het dubbele van het AG maar met ruim 7x zoveel leden.
     En dat zij geen eigen vermogen van honderden miljoenen opbouwen, ligt niet aan hun beleggingskwaliteiten maar aan de prioriteiten. Die zijn ideëel, en niet financieel. Wat heeft compassie en liefde nu met zo’n idioot groot kapitaal te maken. En mij hypocrisie in de schoenen schuiven?
     Probeer de ApGen mensen maar van deze redenering te overtuigen. Dat gaat ook niet makkelijk zijn.

     1. Ik neem aan dat dit zonder kosten van de verschillende dominee’s is gezien jullie 182 gemeenten hebben. Wat mijn punt is, en dacht dat je dit tussen de regels door wel zou zien, als je niet elk jaar 10 miljoen (ik pak dan maar het GKV want een overkoepeld jaarverslag van de CGK kan ik niet vinden) aan salarissen voor geestelijk verzorgers kwijt bent, je dit kapitaal kan bijschrijven op je bankrekening. Ben je 10 jaar verder dan heb je de eerste 100 miljoen al te pakken. Tel daarbij op dat voor elke euro die is ingelegd 2 euro is terugverdiend door beleggingen en voila. En een kerk staat voor een ideaal? Kerken gaat altijd om macht, is niet niet over financien (het Vaticaan hangt vol met goud) dan over de mensen. Volgens mij is de kerntaak van een predikant is het propageren van het christelijk geloof, geloofsonderricht aan jongeren en het bekeren van mensen. Als je er een instituut is die eeuwenlang dwangmatig invloed hebben uitoefent op persoonlijk leven van iemand zijn het wel de kerken. En dan ook nog eens door te dreigen met hel en verdoemenis. Hoe orthodoxer hoe sterker. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?

      En ja daarom vind ik dit artikel hypocriet. Je noemt mensen met naam en toenaam en plaatst ze hiermee publiekelijk aan de schandpaal. Daarnaast verwijt je het AG niet zorgvuldig te zijn, maar zelf loop je mijlenver vooruit op de muziek met dit artikel zonder eerst conclusie’s of uitkomsten af te wachten. Je plaatst het AG in een onmogelijke spagaat hiermee (en vele anderen) want kan het nooit goed doen. Het is een contradictio in adjecto. Dus wat is je doel met dit artikel?

     2. Rogier, je mag me van alles toedichten. Dat vind ik prima. Hypocriet vind ik geen prettige kwalificatie, omdat ik dat uit de lucht gegrepen vind. Ik begrijp uit je redenering dat die hypocrisie vooral uit het grote vermogen van het ApGen blijkt, terwijl kerken, die minstens zoveel van hun volgelingen vragen, alleen meer opmaken, ipv het te beleggen. Vat ik het zo goed samen? Laat ik dan daarbij zeggen, dat er altijd een financiële verantwoording wordt gegeven aan de gemeente, die beslist over of het akkoord is of niet.
      Bovendien hechten kerken aan geschoolde predikanten, die dan dus passend opgeleid moeten zijn. Om ellende, zoals op deze site breeduit gemeten, zo veel mogelijk te voorkomen. Goede preken ipv slappe verhaaltjes, goed pastoraat ipv goedbedoelde maar schadelijke adviezen, etc. Ook bij kerken gaat dat niet altijd 100% goed, maar ik acht de insteek om professionals voor dit tere werk in te schakelen, erg verstandig.
      Dat kost geld. En dat wordt opgebracht en besteed. Niet opgepot. Ik heb geen flauw idee waarom dat hypocriet zou zijn, als je dat zo invult en waardeert.

      Verder wordt in het RD artikel niets over dat kapitaal verteld. Dus het is ook zwak om ons artikel aan te vallen omdat we hypocriet zouden zijn over het geld.
      We vallen over de dubbelhartigheid in de aanpak van het ApGen. Transparant met open vizier de dialoog aan zeggen te gaan, en ondertussen sneaky allerhande dubieuze praktijken hun gang laten gaan of organiseren. Als er dan toch het zware woord “hypocriet” moet vallen, dan past het daar 100x beter op.

      Mocht je hier met me door willen praten, dan ben je van harte welkom.
      Je weet me op facebook te vinden. Met mijn eigen naam. Jij ook, neem ik aan. Ik zie je bericht met belangstelling tegemoet. Laten we elkaar proberen te bereiken ipv elkaar weg te duwen.

   2. Waanzinnige giften. Heb je het laatste jaarverslag (2019) erop nageslagen Marjoleine? Dan valt het met de giften per lidmaat nog wel mee. Uitgaande van 10.000 gewone lidmaten die betalen komt het neer op nog geen € 200 per lidmaat per jaar. Ten opzichte van 2018 is er een daling van 10% uit aanbiedingen. Voor zover ik weet is die tendens al heel lang gaande. Al sinds 1997 staat het zo in de statuten: “De (gewone) lidmaten verplichten zich naar vermogen financiële aanbiedingen te brengen. De drang tot de vervulling van deze financiële verplichting berust in ieders geweten.”

    Ik begrijp niet goed waarom je je (nu) druk maakt over het vermogen van een organisatie waarvan je al jaren geen lidmaat meer bent. Het is aan de lidmaten of zij al dan niet een financiële bijdrage willen brengen. Niemand die daarop controleert.

    Misschien kan het helpen te beseffen dat er anno 2020 mensen zijn die zich wel gelukkig voelen in het genootschap, daar dankbaar voor zijn en dat ook financieel tot uitdrukking willen brengen. Voor mij zelf geldt dat in elk geval wel. Prachtig dat er een vermogen is opgebouwd, maar ik wil daar niet op teren. Ik wil niet alleen consumeren.

    Volgens mij ligt je bezwaar dus niet zozeer bij het brengen van de aanbieding. Die kent een Bijbelse oorsprong , dat zou je moeten aanspreken. Maar gaat het over hoe de middelen worden besteed. Tja, dat is iets waar externen niet over gaan.

    Hoe zou je het vinden als ik bij jullie kerk aanklop en ga vertellen hoe jullie je geld moeten besteden en of jullie lidmaten meer of minder moeten bijdragen. Daar ga ik uiteraard helemaal niet over. Dus doe ik dat ook niet.

 7. De té rijke priester wordt mèt schatkist en al het raam uit gemietert door twee helpers van Robin Hood : leuke scene !

  Het valt niet mee, zoveel rijkdom, dus …

 8. Hoe kon “Berg en Dal” in 1951 worden áángekocht, terwijl toen via de rechter gebouwen aan NAK werden afgestaan en teruggegeven en APG armer werd ?

  Is “Berg en Dal” àfgelost via [ex-]leden ?

 9. Ga zo door hetgeen je aan het einde zegt sluit ik me helemaal bij aan . Wordt het niet eens tijd dat er meer media gezocht wordt om zo een meer evenwichtig beeld te krijgen….ik denk dat er veel ex apgennners helemaal niet op de hoogte zijn

 10. Bedankt voor dit verhaal!

  Mijn mensbeeld is positief en ook realistisch. Persoonlijk denk ik echter dat het genootschap pas echt in beweging gaat komen wanneer zij met de rug in de hoek zijn gedreven en het puntje van een scherp mes op de keel hebben en weten dat degene die het mes vastheeft ook daadwerkelijk de intentie heeft om door te drukken.

  Met andere woorden de druk moet opgevoerd worden en daar is dit een mooie stap in. Begrijp mij goed alles met respect…… en wel met de intentie om door te drukken.

  1. Bedenk daarbij dat ook tegenwoordig kritische leden worden kaltgestellt. Ik ken zelfs teveel voormalige priesters en voorgangers, die met hart en ziel belangeloos hun werk deden, die nu niet meer komen, of aan de zijlijn zijn geparkeerd en gefrustreerd niet meer kunnen aanzien wat er gebeurt. Wiegman staat erom bekend voor alles en iedereen begrip te hebben, maar een ruggengraat te missen. Hijzelf omringt zich met jaknikkers en pocht ermee kinderarts te zijn. Aardige man, een ramp voor het Apgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *