Categoriearchief: Publiciteit

Wie niet voor ons is, is tegen ons?


Op de aan de Van Oosbreestichting en het Apostolisch Genootschap gelieerde website ‘Op De Keper Beschouwd’ geeft redactielid Rob Tijdeman zijn kritische visie op de reacties van ex-leden van het apostolisch genootschap die het boek ‘Apostelkind’ van R. Doorenspleet opvolgden.

Alhoewel Tijdeman in het stuk op onderdelen een eerlijk en integer overzicht geeft van de huidige stand van zaken, roept het ook nogal wat vragen op. Zonder volledig te willen zijn, wordt een aantal van deze vragen in het onderstaande besproken.

Lees verder Wie niet voor ons is, is tegen ons?

‘De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apgen’

(De auteur is bekend bij de redactie)

Dit stuk over de banden tussen het ApGen en de Van Oosbreestichting verscheen naar aanleiding van het interview van Arjan en Marjoleine Bosch met het Reformatorisch Dagblad van 10 september jongstleden.

Lees verder ‘De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apgen’

Transparantie

Het Apostolisch Genootschap kwam op 1 september jongstleden met de voorlopige uitkomsten van de Dialoogbijeenkomsten naar buiten. Een rommelig proces dat elke transparantie miste en waarbij er allerlei dingen gebeurden die – wederom – het vertrouwen tussen ex-apostolischen en de leiding van het genootschap beschadigden.

Een ex-apostelkind moest daarbij denken aan het volgende citaat:

“But the plans were on display…”
“On display? I eventually had to go down to the cellar to find them.”
“That’s the display department.”
“With a flashlight.”
“Ah, well, the lights had probably gone.”
“So had the stairs.”
“But look, you found the notice, didn’t you?”
“Yes,” said Arthur, “yes I did. It was on display in the bottom of a locked filing cabinet stuck in a disused lavatory with a sign on the door saying ‘Beware of the Leopard.”

― Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

8: Ik bleek te zijn opgegroeid in een sekte

Geschreven door Apostelkind Marjoleine

Terugkijkend op mijn Apostolische jeugd, ervaar ik een tegenstrijdigheid in mijn herinneringen. Met overgave en in liefde heb ik de Apostel en het hele systeem vroom gediend, terwijl ik nu -ontnuchterd, verbijsterd, verontwaardigd- een geheel zie van diepe indoctrinatie en ernstige manipulatie.

Lees verder 8: Ik bleek te zijn opgegroeid in een sekte

Artikel Friesch Dagblad 22 juli 2020

Apostolisch Genootschap geeft fouten toe


Dit is een overgetypte versie van een artikel in het Friesch Dagblad. Het artikel is niet online verschenen. Alle copyrights: Friesch Dagblad / NDC mediagroep.


Van leden werd een kritiekloze volgzaamheid gevraagd

Lees verder Artikel Friesch Dagblad 22 juli 2020